Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/329

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


Bella sa mare hach gran plaer e gran alegre e gran pagament. E axi lo senyor rey de Sicilia li feu gran honor, e li dona castells e llochs, e li dona tal poder, que lalmirall feya e desfeya per mar e per terra ço ques volia. E axi lo senyor rey de Sicilia tenchse fort be acompanyat dell.

Ara vos lexare a parlar del senyor de Sicilia e del almirall, e tornare a parlar del senyor rey Darago.


CAPITOL CLX.
Com lo senyor rey Nanfos Darago feu cridar ses hosts en Cathalunya a paga de quatre mesos; e com entra ambells en Rossello per vaer, si Francesos hi eren entrats en Empurda.

Com lo senyor rey Darago fo a Barcelona, e sabe gran gent de la Llenguadoch saparellaua per entrar a Rossello e Empurda, feu cridar ses hosts en Cathalunya a paga de quatre mesos, e que tot hom a jorn cert fos en la vila de Peralada: e cascuns richs homens e cauallers e ciutadans e homens de viles foren molt gint aparellats aquell dia a Peralada. E lo senyor rey, abans que partis de Peralada, trames linfant en Pere en Arago per gouernador e per major, perço que, si per Nauarra volia entrar negu en Arago, quels ho contrastas. E com aço hach feyt, e hach totes les hosts a Peralada, entrasen en Rossello. E com fo al Velo, sabe que no hi hauia gent estranya entrada, e per los rayques de la muntanya anasen a Coplliure, e de Coplliure tornasen en Empurda: e axi nous dire, que aquells de la Llenguadoch se metessen en cor, que entrassen en Cathalunya, ans com saberen, quel senyor rey Darago fo en Rossello, sen torna cascu en son lloch e en ço del seu.


CAPITOL CLXI.
Com lo senyor rey Nanfos Darago feu torneig a Figueres de CC per CC. E com se combate ab lo vescompte de Rocabarti e an Gisbert de Castellnou.

E com lo rey fo a Peralada tornat, dona paraula a tot hom, e cascuns tornarensen en llurs llochs; mas lo senyor rey que vae,