Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/330

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


que nos poch esser combatut ab sos enamichs, mana fer un tornejament a Figueres, axi que foren CCCC cauallers el tornejament, ço es asaber CC qui eren de la part den Gisbert de Castellnou, e del vescompte de Rocabarti, qui eren caps de laltra part. E aqui feuse la pus bella festa e lo pus bell feyt darmes, que hanch en tornejament se faes del temps del rey Artus a ença. E tantost que aquesta fo passada, lo senyor rey tornasen a Barcelona: e vaerets tots jorns taules redones e torneig, e anar ab armes e bornar e solaces e jochs, que tota la terra anaua de goig en goig e de baylls en baylls.


CAPITOL CLXII.
Com missatgers del papa e del rey de França e del rey Danglaterra vengren al senyor rey Nanfos Darago per requerir lo de pau, e que poguessen hauer lo rey Carles qui era en preso.

E mentre estauen en aquest solaç, micer Bonifaci de Salamandrana vench al senyor rey per missatge del papa, que requiria lo senyor rey de pau, e lo rey de França atre tal; e que poguessen hauer lo rey Carles qui era en preso, e que matrimoni se faes dell e de sa filla.

E estant en aquest parlament, micer Ioan Dagrilli vench en Barcelona per part del rey Nandoart Danglaterra, qui li parlaua, que sacostas ab ell de matrimoni: ço es asaber, quel senyor rey Darago prengues sa filla per muller, e que ell ques metria per mijancer entre ell e la sancta sgleya de Roma e el rey de França e el rey Carles, que haguessen ab ell bona pau.

Queus dire? que com micer Bonifaci sabe la missatgeria de micer Ioan Dagrilli, e micer Ioan sabe la sua, acostarensen amdos, e sa unaren. Si que micer Bonifaci troba, quel senyor rey Darago volia abans lo acostament del rey Danglaterra, que del rey Carles. E axi pensa, que per aquella via podien hauer abans la pau, e trer lo rey Carles de preso, que per neguna altra: e axi feu se principal ab micer Ioan Dagrilli ensemps a tractar del matrimoni de