Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/374

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


feu axi be tot son ordre, com a bon chrestia pertany; que tots los sagraments de sancta sgleya pres molt deuotament, axi com a bon chrestia, e net e pur que ell era; que hanch no hauia coneguda dona carnalment, mas madona Guillelma de Muncada sa muller. E com ell passa daquesta vida, que feu axi bella fi, com chrestia el mon pogues fer, ell prega a tuyt, que dol no faes dell, entro la host fos tornada en Arago ab lo seu cors, e que als seus peus faessen soterrar lo dit en Ramon Danglesola, axi com aquell qui en vida e en mort li hauia tenguda bona companyia.

E la host lleuas de Lleo ab lo cors del senyor infant en Pere e den Ramon Danglesola, e tornarensen en Arago senyeres alçades. E com foren en Arago, e lo senyor rey ho sabe, fo molt despagat de la mort del senyor infant, e feu hi retre son deute, axi com bon senyor deu fer a son char frare e bo. Si quel senyor infant fo molt plant. Deus per la sua marce haja la sua anima, axi com de bon senyor e just e dreturer deu hauer.

Ara vos lexare a parlar del senyor rey Darago, e tornare a parlar dels feyts de Sicilia.


CAPITOL CXC.
Com dos cauallers de Cathania e Ser Virgili de Napols reteren la ciutat de Cathania al duch Robert fill major del rey Carles, lo qual lexa lo senyor rey en Iacme Darago a Cathania, com passa segona vegada al Papa.

E com lo senyor rey Darago hach lexat lo duch Robert a Cathania, e sen fo vengut la segona vegada que ana al papa, e ana en Napols e en Sicilia; e no poch hauer feyta pau entre lo senyor rey de Sicilia son frare e lo rey Carles son sogre. E lo duch Robert, fill major del rey Carles, romas en Sicilia en la ciutat de Cathania, que ser Virgili en Napols e dos cauallers de Cathania li hagren retuda la ciutat: e puix axi mateix li fo retut Paterno e Aderes e daltres llochs. Axi que la guerra era molt gran en Sicilia; quel duch hi hauia gran poder de caualleria, que be hi