Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/545

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


CAPITOL CCLXXXI.
Com lo senyor rey Darago rete al sanct Pare apostolich Regol e los altres castells quel senyor rey de Sicilia tenia a Calabria, quels tengues en secrest; e com a poch de temps lapostolich los rete al rey Robert, de que fo molt despagat dit senyor rey de Sicilia.

Veritat es, quel senyor rey de Sicilia tenia en Calabria la ciutat de Regol e lo castell de sancta Agata e lo castell de Gaylano e lo castell de la Mota e daltres llochs. E fo ordonat en les paus quel senyor rey Darago tracta entre lo senyor rey de Sicilia e lo rey Robert, que daquells castells e ciutats se faes ço quel senyor rey Darago tengues per be: si que los dits castells e ciutat de Regol se meteren en ma del senyor rey Darago, que hi trametes cauallers seus qui per ell ho tenguessen. E a poch de temps ell dona esmena e volch, que aquella ciutat de Regol e aquells castells e llochs quel senyor rey de Sicilia hauia en Calabria fossen lliurats al pare sant e per lo pare sant a qui ell se volgues, e quel pare sant quels tingues en secreste, en tal manera que, si jamas lo rey Robert venia contra lo rey de Sicilia, quell fos tengut de tornar los castells aquells e ciutat al senyor rey de Sicilia, que sen pogues aydar. E encara hi hach altres conuinences que a mi nom cal comptar. E com tot aço fo feyt, e los castells tench lo papa, no ana e molt de temps, quel pare sant, axi com a sant senyor e ab bona fe, pensasse, que mal non pogues sortir de nenguna de les parts, ell feu lliurar la ciutat de Regol e els altres llochs al rey Robert. E com lo rey Robert tench los dits llochs, hach ne gran plaer, e lo senyor rey de Sicilia com ho sabe, fonch ne molt despagat, mas empero hach so a sofferir, e majorment pus era pau entrells, si que en aquesta pau estegren, depuys los dits llochs tench lo rey Robert, be.