Pàgina:Chronik des edlen en Ramon Muntaner (1844).djvu/546

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


CAPITOL CCLXXXII.
Com galees del rey Robert trencaren les tonayres de Sicilia, don la guerra torna entre lo senyor rey de Sicilia e lo rey Robert; e com dit rey Robert trames son fill lo duch ab gran poder en Sicilia, lo qual sen hach a tornar en Calabria menys de hauer res guanyat.

Apres, axi com lo diable obra en tot mal affer, la guerra torna entre aquests dos senyors. De qui fo la colpa, a mi non tana, quen colpe negu, que daytals senyors nul hom non deu parlar, mas en tot be com hom hi sap: e axi yo no vull dir, ne deig dir, de quel part fo lo tort, mas pux la guerra torna, axi que les galees del rey Robert tornaren a trencar les tonayres de Sicilia, e presseren lenys e barques de mercaderia qui eren de Sicilia, e puys aquells de Sicilia faeren aytal daquells del rey Robert. Si que lo senyor rey de Sicilia trames en Calabria en Blasco Darago e en Berenguer Senestera e daltres richs homens e cauallers, e corregueren gran res de Calabria, e presseren per força Terranoua, e la barrejaren, e daltres llochs; e puys tornarensen en Sicilia alegres e pagats ab gran guany: e axi veus la guerra bastida.

E com aço fo eslat, lo rey Robert feu gran apareyllament per passar en Sicilia, e lo senyor rey Fraderich apareyllas molt be, com ho sabe defendre, e establi molt be la ciutat de Masina e de Palerm e de Trapena, e tots los llochs de les marines. E axi mateix feu tots aquells dels casals de la illa qui eren dintre terra metre en les viles e els castells qui eren forts e be defenents. E axi fo la illa de Sicilia be apareyllada de defendre. E lo senyor rey ordona caualleria de Cathalans e Daragonesos, que nos partissen dels richs homens e cauallers sabuts; e atretal mateix se ordona, que no sen partissen del senyor rey en Pere son fill, e que cascuns dells fossen apareyllats dacorrer e ajudar lla hon ops fos. E axi mateix ordona micer Simon de Vallguarnera, un caualler de Peralada, qui molt de temps lo hauia seruit, qui ab C homens a cauayll e ab CC homens almugaues anas per tota la illa, e ques metes en cascun lloch hon lo rey Robert vendria ab son poder.