Pàgina:Col·loqui viatge Tito Bufalampolla a Madrid.djvu/7

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
de què et queixes?
Tito. Dels teus termes,

que no son termens christians.
Y que fan los Pastisers?

Sento. Els Pastisers han promès

cadascu en particular
dosents pastisos, y tots
desde el Carro els tiraràn.

Tito. Em diràs qual es lo Ofici,

perque el he de acompañar.
Què pensamientos tan nobles!
bè dic Yo que els Valencians
en tot se pinten à soles.
Mes pregunte, al agafar
els pastisos, me pareix,
que ya els trobaràn chelats?

Sento. No, que en lo Carro que duen

porten un fornèt marcial,
y cohuen tot lo que volen.

Tito. Aixi tiraren, sagrat!

una casola de arròs,
de aquell que dihuen quallat,
unes polles, alguns pavos,
dos, ò tres moltons alast,
unes cuixes de bedella,
bous, baques:::

Sento. Home, què fas?

tens giràt lenteniment?

Tito. Com so tan apasionat

à la menchusa, crehia
que ho tenia ya davant,
y tota la ferramenta
me se anava menechant,
fentmese la boca aigua.

Sento. Ya sè que eres un Alarp,

y es predicar en desierto
buscar la formalitat:
No asamos, y ya empringamos?
Tambe dihuen que trauràn
un Carro de aigues chelades.

Tito. Puix molt pronte es desfarà,

perque el chel no dura molt,
encara que hara fret fá.

Sento. Yo estic que serà un primor,

y per no diro en romans
dic, que serà un Mare magnum,
que en això hu he ponderàt:
Si totes les prevencions
se havien de relatar,
eren menester uns llibres
com les Torres de Serrans;
pero prometem conformes
en altra Segona Part
referir els lluiments
ab que esta Ilustre Ciutat
celebra la exaltaciò
al Trono, de Carlos Quart,
que funcionotes com estes
no les hauràn vist los nats.
A Deu puix Bufalampolla.

Tito. A Deu Visent el Formal.
Els dos. Y digam tots à veu plena

que vixquen els Valencians,
vixquen el Rey, y la Reyna,
el Principèt, y el Infant,
y visca la Real Familia
per tota una eternitat.

EN VALENCIA:
Ab les llicencies necesaries: Per Martì Peris. Any 1789.