Pàgina:Crónica del Rey en Pere e dels seus antecessors passats (1885).djvu/69

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


quils vos fa començar, quels vos faça veure ab bon acabament. Mas de mi vos dich aytant: que tant so alegre de aço que vos havets començat, que y vull metre e despendre tot ço que he ne puxa haver, e vos servir e honrar. E menare vint e cinch cavallers ab bons cavalls e ab bones armes; e darlos he bon sou, e ferlos he llurs ops de pa e de vi e de carn e de civada, e menare de bons servents ab ballestes e ab llances, e mariners, e d'altra companya, que seran bons en mar e en terra. E no m'en vull venir tro que la terra hagam presa».

CAPITOL XXVII

Com parla En Pere Berenguer o Ramon Berenguer.E

n Pere Berenguer s'es llevat en peus e a dit al rey:

 «Senyor, aquest fet que havets començat, no sens gran honor, se acabar la podets, mas no romança per nulla res que nos, que som vostre, hi puxam fer. E pensats de enantar al pus tost que puxats, que tuyt vos ajudarem de tot quant hagam, e us seguirem lla hon anar vullats. E yo ire ab vos e menare vint e cinch cavalls bons e ben aparellats, e servents e ballesters e llancers, e donarlos he lur ops, de ço que mester havran, e no m'en partire de vos tro que vos ho vullats».

CAPITOL XXVIII

Com parla En Bernat de Senta-Eugenia.Q

uant hac parlar En Ramon Berenguer, llevas En Bernat de Santa Eugenia de Torella de Mont-Griu, e ha dit al rey:

 «Senyor, ço que vos havets dit de vos, mou de gran valor,