Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/249

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


aquella gent que poch de la terra de Castella quil amaven el seguiren ens serviren a nostre sou ab les nostres gents, segons que avant se segueix. Empero la covinença que feu ab Nos se feu en aytal manera que li fem donacio, ço es, en Catalunya dels lochs de Muntblanch y de Tarrega y de Vilagrassa; en regne de Valencia del loch de Castello del camp de Borriana y Vilareal y en regne de Arago dels lochs de Tamarit de Litera ab ses aldees y de Ricle y de Epila, los quals ell possehi ab tota jurediccio alta y baixa, pacificament y sens grans companyies, les quals per gracia de Deu y ab tractament nostre vengueren de las parts de França y de Anglaterra y foren ab Nos en Barcelona en las festas de Nadal del any quis comença a comptar mccclvi; y despossehirem lo dit rey en Pere de Castella de tots los realmes que possehia, don lo gitarem, car ab dues galeres ab que fugi de Sevilla, sen ana a les parts de Burdeu qui es del rey de Anglaterra. E ladonchs fuyt lo dit rey, lo dit compte de Trastamena appellat Henrich fo coronat en rey de la ciutat de Burgos y Nos cobram tots los lochs dessus dits que dats li haviem, segons que en la fi de aquest libre es pus largament declarat. Es cert quel dit compte de Tastamana tantost que la dita convinença fo feta, vench a nostre servey y femli en començament, accorriment de moneda y encara fem a ses companyies provisio de viandes tro a cert dia quel metem en sou de ccc cavalls armats y altres ccc alforrats. Y asignamhi lo loch de Borja hon estigues per fer la guerra ab nosaltres, ensemps ab tota laltra gent que era venguda a nostre servey, la qual era compartida en diversos lochs de la frontera, segons que per nostre consell era ordenat y segons quels affers ho requerien. E apres tornamnosen a la ciutat de Çaragoça hon tinguem festas de Nadal y comença lany de la nativitat de nostre senyor Deu, mccclvii.
 Estant Nos en la dita ciutat en lo mes de febrer del dit any, lo pare sanct trames a Nos per legar lo cardenal appellat Guillerm per tractar pau y concordia entre Nos y lo dit rey de Castella, axi com se pertany a la sua dignitat apostolical. Lo qual cardenal fo per Nos honorablement rebut, axi com se deu fer per la sua dignitat, al noven dia del mes de febrer, qui entra dins en la dita ciutat. E com a Nos feta relacio dels affers de la sua legacio, parti de Nos y anassen al rey de Cas-