Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/278

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


de Trastamena e de Denia. Era la nostra host quaix en nombre de iii milla homens a cavall e de peu xv milia en sus. E nostre senyor Deu havia mes tant de bon cor en tota la nostra gent que tots anaven fort alegres e pagats especialment com se pensaven ques havien a combatre. E com haguem devallada tota la costa e fom en lo gran camp apellat de la Matanza, en lo qual, segons les croniques antigues son stadesfetes grans e moltes batalles de grans reys, nos aturam ab totes nostres gents e vehem prop Nos un peno del rey de Castella ab mil homens a cavall qui null temps de cavall se mogueren de un loch. Nos estiguem axi be quatre hores, nostres esquerres de batalles ordenades, esperants si lo dit rey de Castella haguere en voluntat de venir a Nos gran qui li teniem la batalla ordenada e aparellada en lo dit camp, car en lo devallar de la costa eren venguts a Nos xxx homens de la geneta del compte de Trastamena, que deyen que havien descuberts los passos e vista tota la host del rey de Castella qui venia vers Nos, de que haguem Nos gran plaer; mas no plach a Deu ques seguis; estants Nos axi aturats en lo dit camp, car Nos voliem entrar en lo dit loch de Oriola, a nostre honor, sperant nostre enemich si venir volgues, vengueren a Nos los comptes de Trastamena e de Denia e dixeren: — Senyor, vos havets cumplit ço que pertanyia a vostre honor: duy mes hora es que anets a la dita vila Doriola e queus aleugets ab temps convenient, que si era pus tart. — E nos encara aturam be per una hora, e apres continuam nostra anada e de tot jorn aleuiamnos en la dita horta, e lo dit rey de Castella nos cura de venir a Nos, ans aquells mil homens a cavall de que dessus es feta mencio sen tornaren al dit loch de Lix. Segons que a Nos fou recomptat e persones dignes de fe, lo dit rey de Castella en aquest dia que Nos fom en lo dit camp, hixque ab totes ses gents de cavall e de peu fora del dit loch de Lix, ordonantse batalles per venir al dit camp hon erem Nos ja; e ordenades ses gents, veentsnos en camp, car los uns als altres nos veyem apartats, e volch haver consell de alguns de sos vassalls sobre lo fet de la batalla e apella los mestres e alguns altres barons e cavallers savis antichs de castells, que eran en nombre de xxxx y estant axi apartats, dixlos lo dit rey aytals paraules: