Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/291

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


darmes, e vench fins davant Barçalona, e axi com tots fon entrat per via de la Seu Durgell, axi tost de passada, sens aturarsic, isque per la via de la vall Daran y encontinent mori ab herbada que li fon dada.
 Apres Nos sabent la mort del dit rey Federich de Sicilia cunyat e gendre nostre e sabent quels dits barons contractaven sens nostre consentiment matrimoni de la dita infanta ab lo compte de Virtut, trametem ambaxada a aquells dits barons, per desanganarlos ques guardassende fer matrimoni de la dita infanta, com nos pertangues a ells, mas a Nos que erem son avi, e lo regne tenguessen per Nos a quis pentanyia de dret, per virtut del testament del rey Federich lo vell. E los nostres ambaxadors monstrarenlos lo translat auctentich de la clausula del dit testament; los quals barons no volgueren obehir, perque los nostres embaxadors sen tornaren reportantnos resposta de contradicio, per la qual raho, Nos essent molt indignats, emprenguem de passar personalment en lo dit regne e solennement posam nostre estandart, cridant lo passatge. E faent lestol, fem pendre per muller al dit nostre primogenit duch Joan de Gerona la filla del comte de Armanyach appellada Martha molt bona e honesta dona de la qual procrea una filla appellada Joana, la qual duquessa nora nostra visque poch temps, la qual per sa bondat fo molt planta per Nos e per la terra.
 Mes avant fem fer noces al nostre fill menor linfant don Marti ab la filla qui era romasa del comte de Luna qui era mort temps havia, la qual era romasa heretera de son pare, jatsia lo dit infant e comtessa fossen estats esponsats en poquesa.
 En lo temps que la guerra de Castella dura, lo rey don Henrich comte Trastamena comena son fill a Nos, apellat infant don Joan, quil tenguem com a nostre fill, lo qual estant en nostra cort desija molt haver per muller la infanta dona Elionor filla nostra e de la reyna dona Helionor siciliana muller nostra qui lavors vivia, car lo dit infant plague molt al ull, per ço com la dita infanta era molt bella creatura. Y essents lo dit rey don Henrich e son fill lo dit infant en Castella, lo fill requeria lo pare que li faes dar per muller la dita infanta dona Elionor, per la qual raho lo dit rey de Castella ne feu missatgeria a Nos qui ho haguerem a fer volenter, mas perque a la dita reyna muller nostra e mare de la dita infanta