Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/295

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


havia fet, com fos naturalment de qualitat reposada. E femme gracies a nostre senyor Deu del bon començament que havia hagut.
 E tornant als altres actes de regne de Sicilia, perque sia hagut e sabut com la infanta de Sicilia neta nostra fon treta de poder del barons de aquell regne, es pervenguda en nostre poder, a quis pertany mils tenir aquella per dret de proximitat que no ells, qui sots titol de vicaris regeixen lo regne tyranament axi com aquells quil se han partit, com farien alguns qui se haguessen a tallar correges de cuyro strany, qui les se tallarien com pus amples porien, axi es de aquests barons, que qui dells del regne dessus dit mes sen pot pendre, mes sen pren, per ço que pus poderosos se tropien los huns contra los altres. Y en aquesta guisa cascun se esforça haver com mes senyoria pot, car caseu han ella esser senyor de tot lo regne en veu e nom de la dita infanta. E com En Guillen Ramon de Muntcada compte de Gosta, jatsia de son cors sia notable cavaller e avalorat, pero possehint ell lo comptat de Gosta era de poca poxança de comptat; e com ell visques axi planament ab allo poch que havia, Artal Dalago, hun del dits quatre vicaris de aquell regne occupas per mes potencia, tolent al dit compte hun estany qui ha nom lo Panto, de que lo dit compte havia bona renda per pesquera de molt peix que si nodreix; lo qual per moltes requestes no ley volch tornar, ans tenia aquell dit compte en gran menyspreu; y essent lo dit Artal en la ciutat de Mecina e haver leixada la dita infanta de Sicilia en lo castell de Catania quel dit Artal governava, lo qual Artal fahia star la dita infanta en fort avol estat, ab tractes quel dit compte tench secretament ab los del dit castell, una nit ell lescala e pres la dita infanta e portalasen en lo seu castell de Gosta, lo qual es molt fort en terra plana; y encontinent leixada aquella en lo dit castell, paçassen en Catalunya e presentas devant Nos per notificar lacte e demanar Nos que li donassem esforç de gent; e Nos encontinent hi trametem lo noble mossen Roger de Muntcada ab molts homens de peratge, soldejats, acompanyant lo dit compte, foren en lo dit castell, e sentints quel dit don Artal fahia preparatoris de posarlos setge, prengueren la dita infanta, e per mar amenarenla al dit castell de la Licata, lo qual, Manriche de Xaramunt, per quis tenia, lus consenti