Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/40

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


e En Guillerm Onlomar conseller anasen a Pisa per rebre lo dit homenatge dels ancians del Comu, e quel noble En Phelip de Soluça, qui era vengut de Sicilia, romangues governador en la illa ab dos cents homens a cavall, e ab cinchcents servents.

 Cap. 35 E a xviii dies del mes de juliol del dit any mcccxxiiii, lo senyor infant parti del loch de Bonayre ab tot son hostol per tornarsen en Catalunya; e fo al loch de sanct Macari hon feu recullir los cavallers e les companyies, e stechhi dos dies. E puix ne parti e fo en Barcelona lo segon dia del mes de agost apres seguent hon fou reebut per lo senyor rey En Jaume pare seu e per los altres qui aqui eren, honradament, Deo gratias. Es ver quel senyor infant pare nostre dessus dit sen vench tan ivarçosament e feu los dits pactes, per tal com hac ardit de la part daça, quel dit infant En Pere frare seu tractava, que si nostre pare moria della en Sardenya, que ell se apoderas de la terra, e fos rey apres nostre dit avi, e que Nos fossem desheretats.
 Molts affers de armes e daltres coses foren fetes en lo dit viatge, e moltes tribulacions hi sofferi lo senyor infant e les sues gents qui nos porien o serien longues massa de recomptar.

 Los nobles barons de Arago qui anaren ab lo dit infant Nanfos, e los quals hi moriren son aquests:

        Artal de Luna.
        Alamany de Luna.
        Gombau de Benivent.
        Artal de Luna.

 Los que no hi moriren :

        Pedró de Luna.
        Ramon de Paralta.
        Joan Exemenez de Urrea.
        Anton de Foces.
        Pedró Sent-Vicent.
        Ramon Cornell.