Pàgina:Crónica del rey d'Arago en Pere IV (1885).djvu/63

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


macet quens servis dels bacins; Blasco Dalago quens tallas dels coltels davant; En Felip de Castre quens servis de ventall. E tots aquests richs homens foren en special deputats aquell dia a fernos lo dit servey. E part los damunt dits ordonaments, ne havien fets fer de altres aquell dia, que quant es ara, no fant a proposit. E aquell dia e los dos seguents tenguem casa a tot hom qui volgues menjar; e segons que som certificats per scriba de racio e altres officials nostres, menjarenhi lo primer dia mes de deu milia persones.

 Cap. 12 E tenguda la dita festa be e solemnement, axi com es acostumat, Nos, stants en la dita ciutat de Çaragoça, tramettem nostres officials que haviem ordenats novellament als officis de Catalunya, ab les chartes quels faem, segons ques acostumat; e en alguns lochs nols volgueren obeir, per tal com deyen, que ans haviem esser comte que rey, e que nois haviem jurats llurs privilegis e costums; e axi, que nons eran tenguts obeir, ne observar nostres manaments. E nos altra vegada tramettemhi les chartes molt expresses ab fort gran reprehensio; e tements nostra indignacio, obeiren nostres officials, axi com eren Veguers e Batles, e sotsveguers e sots-vatles altres e officials. Apres daço vengueren davant Nos en la ciutat de Çaragoça, prohomens de Barcelona, de Leyda e de Gerona e daltres ciutats e viles de Catalunya, e excusarense forment davant Nos ens suplicaren, que si en res havien errat, quels perdonassem; car deyen, que ço que fet havien, fahien e havien fet a profit nostre, e per tal que Nos anassem a Barcelona. E lavors enteniem quens deyen raho, e perdonamlos.

 Cap 13 Apres aquestes coses los prohomens de Valencia e sindichs e procuradors de tot lo regne supplicarennos ens requeriren ab charta publica, que fos nostra merce que, pus haviem rebuda la corona, que deguessem anar a Valencia, car, segons llurs privilegis, a ells atorgats per nostres predecessors, segons que deyen, dins xxx dies primer vinents, deviem esser personalment en la dita ciutat de Valencia. E Nos sobre aço volguem haver nostre acort. Aximateix los consellers, prohomens e sindichs de Barcelona, de Leyda, e de Gerona, e de les altres ciutats e viles de Catalunya supplicaren a Nos, ab