Pàgina:De les consuetuts de la ciutat de Barcelona sobre las servituts de las casas de honors (1709).djvu/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

EN nom de Deu sia. Aquestes son les Ordinacions quel senyor Rey en Jaume de bona memoria, ha fetes en la Ciutat de Barcelona, ab consell dels Promens de la Ciutat. E ab tots aquells Sabis qui en la sua Cort eren, à be, è à bon estament de la Ciutat: E á pau, é concordia de totes les gents qui son, è per tots temps aqui abitaràn. E aço fonch com los morabatins foren ordenats á totes les honors à pagar per cents, per quiscun morabatì, nou sous Barcelonesos.

PRimerament, tot hom pusque haver atans en paret propia, ò comuna en paret, pres de son vehí de lonch, è de travès. Exceptada luernera, que qui aurà possehida per xxx. anys en sana pau, é sens contrast de aquell, è dels seus.
 Item, que si la haurá possehida per xxx. anys, ò la haurà ab carta, é lo vehì li vol haver atans obrant que sen ha alunyat de la dita luerna, ò luernes, per quatre palms de destre en cayre.
 Item, que nul hom no puxa carregar en paret, que son vehì haurà feta, si be lo sotol es mitger entro que hage pagat en tota aquella paret, ò parets, la meytat del preu que haurà costat, ò ab ell se sie avengut.
 Item, que tot hom puxa gitar ayguas pluvials en la carrera
 Item, dehim, que tot hom puxa gitar en la carrera haygues de seller: Mes que no sien en seller que sia taverna publica, sino tant solament aquells qui han seller de lurs vinyes.
 Encara que nul hom no pusque passar aygues per tramuge, ne per canons, ne per canals de teules, ne per canals de