Pàgina:De les costumes dels homens e dels oficis dels nobles, sobre l Joch dels Escachs.djvu/162

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.

154

linea, si serà blanch axí com és lo laurador e el laner e el metge e les guardes de la ciutat, retre quant guanyen la dignitat de la Regina, perquè retornant vers les coses propies en lo primer enament e en tots los altres segons que és dit en lo capitol de l'enament de la Regina tendra. E si algun dels pobles serà negre axí com lo ferrer e el mercader e el taverner e el ribalt per semblant manera en dret a la linea dels nobles adversaris, séns damnatge vendrà e serà per vertut lo Regne; atressí guanyarà la dignitat de l'enament de la Regina. Es emperò sabedora cosa que ls pobles pujants en dret si atroben algun noble e poble adversari, e açò en los angles, poden aquell a destre e sinestre occiure. E com aytals sien haguts sospitosos, ne la persona del poble en dret pujant o les coses de aquell vullen pendre e arrapar e tota lig vulla que sia legut força per força foragitar ab temperament de no enculpada guarda, l'altre adversari en l'angle dret, axí com aguaytador de la persona, e l'altre en lo sinestre angle, axí com esvaydor de les sues coses, pot pendre e retenir. Emperò, pujant lo negre quadro ab blanch en dreta linea o en los angles va lo poble. Emperò nul temps no va dreta linea destra a sinestra o atras tornant, sinó com haurà obtenguda la dignitat de la Regina. Car adonchs la dreta o sinestra linea en dret una veguada tant solament com començarà de moure pot anar segons que s manifesta en lo capitol d'enament de la Regina. Es encara sabedora cosa