Pàgina:Decret de creació del Servei d'Ensenyament del Català.djvu/1

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 La Generalitat de Catalunya es proposa que tots els infants de Catalunya rebin instrucció de primeres lletres en llur llengua materna catalana o castellana i en rebin també de l'altra llengua, castellana o catalana, perquè a la fi dels estudis bàsics, als catorze anys, les puguin utilitzar normalment i correctament totes dues. Considera també necessari que als ensenyaments mitjans hi hagi professors titulars de català i ensenyament obligatori del català als plans d'estudis.

 La Generalitat estima que els professors de català cal que s'incorporin als nivells i titulacions oficials de l'ensenyament i, en conseqüència, es proposa facilitar als actuals docents, que no tinguin títol de professor d'Educació General Bàsica o de Llicenciat, la realització dels estudis universitaris corresponents.

 Per a assolir els objectius esmentats establirà un programa coordinat de formació i reciclatge de professors. Aquest pla serà encomanat, en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, als organismes adients d'Ensenyament Superior: Facultats Universitàries, Instituts de Ciències de l'Educació i Escoles Universitàries de Professorat d'Educació General Bàsica.

 Considerant, però, que, mentre la Generalitat no disposi dels serveis generals d'administració educativa i d'inspecció tècnica als diversos nivells de l'ensenyament, cal establir un servei que assumeixi la gestió administrativa de l'ensenyament del català i n'asseguri l'assessorament i control pedagògics i científics;

 Atès el que disposa l'article 23 del Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya del 18 de març d'enguany, i a proposta del senyor Conseller d'Ensenyament i Cultura,


 Decreto:

 Article 1.er
 Es crea, integrat dins de l'àmbit de competència del Depar-