Pàgina:Decret de creació del Servei d'Ensenyament del Català.djvu/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

tament d'Ensenyament i Cultura, el Servei d'Ensenyament del Català.

 Article 2.on
 El Servei d'Ensenyament del Català estarà constituït per dues seccions: l'Administrativa, que s'encarregarà de les tasques organitzatives del servei, i la d'Assessorament, que tindrà el doble vessant de coordinadora del Servei amb les Institucions i Organismes públics i privats dedicats a l'Ensenyament, i el de control de l'activitat pedagògica i científica.

 Article 3.er
 Es faculta el Departament d'Ensenyament i Cultura per a subscriure, a través del Servei d'Ensenyament del Català, amb organismes públics i privats, els convenis de col·laboració i ajuda que es considerin convenients per a assolir les finalitats pròpies del Servei.

 Article 4.rt
 Correspon al Departament d'Ensenyament i Cultura, d'acord amb l'article 12, paràgraf segon, del Reglament de Règim Interior de la Generalitat de Catalunya, dictar les normes de gestió, organització i administració del Servei d'Ensenyament del Català que resultin precises per a l'execució del present decret.

 Article 5.è
 S'autoritzaran, a través de les corresponents partides pressupostàries, els crèdits necessaris per al sosteniment del Servei d'Ensenyament del Català.

 Barcelona, 22 de maig de 1978.

Josep Tarradellas
President de la Generalitat de Catalunya

 Pere Pi-Sunyer i Bayo
Conseller d'Ensenyament i Cultura