Pàgina:Instrucció per cultivar l'arrós de secá en las provincias d'España (1831).djvu/3

De Viquitexts
Jump to navigation Jump to search
Aquesta pàgina ha estat validada.ALS CATALANS.


L'agricultura font fecunda de riquesas, mare de tots los arts, manantial d' ahont s' deriva l' ben estar de tots los pobles y l' esplendor del Reys, es un art sobre cuals progresos deu desvetllarse no sols l' pagés y l' propietari, si que també tot altre home amant de sa patria y de sa propia utilitat, per l' interés que tots reportam de sos auments y adelantos.
 Un poble es mes ó menos rich en proporció de lo que es mes ó menos aficionat al treball de la terra. Observem sino á nostra Cataluña y á algunas altres provincias d'Espanya y formem entre ellas nostras cornparacions. Veurem á aquella que á pesar de l' aridés y esterilitat de sas terras, á pesar de la sequedat y asperesa de sas montanyas, s' distingeix entre Ias demes en riquesas y auments, mentras qu' estas altres ab tota sa feracitat y bona disposició Ias mirem pobres, infelisas y cuasi exhaustas de recursos per sa propia subsistencia. ¿Putx qué es aixó sino la major ó menor afició á l' agricultura?
 Convensut jo d'esta veritat de la que voldria estesen