Pàgina:Instrucció per cultivar l'arrós de secá en las provincias d'España (1831).djvu/4

De Viquitexts
Jump to navigation Jump to search
Aquesta pàgina ha estat validada.


ben persuadits tots los homens, principalment los benemerits catalans mos compatricis, he pensat posar en nostre idioma la seguent instrucció qu'en castellá compongué'l célebre profesor d' agricultura D. Claudio Boutelon per lo cultiu del arrós en secá. Lo he posat en un estil vulgar y acomodat á tota clase de gens perque sia al alcance de tothom y 'm prometo que'ls pagesos catalans s' penetrarán dels ventatges que van á conseguir ab Ia sembra del arrós de montaña, cuidantlo com prevé l' instrucció. Y ja que no ha tingut la gloria un catalá de ser lo primer en fer est ensatx, procurian alomenos los naturals de esta provincia á tenir la satisfacció de haber sabut aprofitar mes que altres aquesta llissó preciosa. Aixó es lo que desitja un compatrici vostre que ni es pages ni propietari de terras, pero que es afecte als treballs y beneficis d' ellas y per conseguent molt amich dels que las cultivan.