Pàgina:Instruccions generals sobre'l modo de preservarse del cólera-morbo epidémich (1834).djvu/29

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

lalts,trayent tota immundicia y la roba bruta, y tenint molt nets èls servicis y gibrèlletas. En èls racons del quarto s' y posarán cassoletas planas y amplas ab la solució del clorúro de cals, remenantlas várias vegadas al dia, y s' tirará de la mateixa solució en dits utensilis al tèmps de rentarlos. A mès d' aqueixas precaucions, èls enfermèrs ó assistents del malalt no deuen fèr cap excès en menjar y beurer, observant molta netedat, y poden estar segurs que prenent aqueixas sensillas precaucions, èl perill de cuydar als colérichs es casi ningun.

§ 41. No deuría permetrers' qu'entrassen al quarto del malalt mès que las personas necessarias per cuydarlo; perque l'experiencia ha probat qu'es mès perillós tenir comunicació accidentalment ab un colérich qu' assistirlo en s' enfermedat: y la mateixa experiencia ha probat quant danyosa era I' impressió repentina que produia en moltas personas, èl cambi extraordinari que s' observa en la fisonomía del colérich. En las casas ahont hagia mort algun malalt, se regará 'l cadáver, y quarto, ab solu­ció del clorúro, y lo mateix se fará ab la roba blanca que li hagia servit. L'altra roba de port se penjará en un quarto ahont s' hi posarán cassoletas ab dita solució perque rebia 'ls vapors. Tota la roba que puguia rentarse, se rentará, mullantla ab aygua molt calènta, y bastará posar al sol, y al ayre la que no puga rentarse.