Pàgina:Jochs Florals de Barcelona en 1861.djvu/135

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

E qu' en Rambau de Corbera [1]
Tembrava denant sos uyls!

Ben cert que cahia sa espasa
Com un lamp sobre l' escut
D' En Gilabert de Senteyles
Qui jurava encés d' enuig!

Mas occis lo seu carayl,
Sens ajuda de negun,
Nafrat l'infant en la cara,
Tols sobre eyl, lá fó vençut [2]

  1. Famós y noble capitá aragonés. Anant á Cerdenya se trobá en Mallorca en la ocasió de la espedició de Jaume III, y va contribuir molt á la victoria ab la sua persona y sa gent en la dita batalla.
  2. En Gilabert de Senteyles en una de las cartas que escrigué al rey En Pere ans y després de la batalla, li contá la victoria haguda y la mort d' En Jaume III, en los termes següents. —«Molt alt et molt poderós Princep et Senyor. Apres que no escriví á la vostra gran altea dels afers del alt en Jaume çá en rera, s' esdevench que yo divendres proppasat, ora de tertia, isquí de la ciutat ab companya de cavall et de peu, et ja qui la ciutat be fornida et stablida é encare vij galets et ij galiotes be armades que romangueren al port de la ciutat. E anà ab mf 1' onrat en Rienbau de Corbera ab la companya de cavall et de peu , ab la qual passa en Serdenya. E flu la via de la host del dit En Jacme qui era en un loch apellat Porreres; et seguento per jornades, lo dissapte següent ora tarda fuy de la sua host pres una legna. E lo digmenge matí següent, com jo hagues ardit quel dit En Jacme feye ab tota sa host la via de la ciutat parten de 'l loch appellat Luchmajor, on havia jagut lo dissapte á nit, jo flu refreschar tot hom é aquí ordone mes batalles; é comane la devantera al dit en Rienbau. E flu per guisa que ab las II mies batalles isquerent á devant la host del dit en Jacme. Et hora en torn nona ell se acostá batalla arrenguada á mi ab II batalles que habia ordenades ab molta bella gent et bona, de cavall et de peu, é jo envés ell. E en lo nom de Deu lo dit en Rienbau fari ab la sua batalla molt vigorosament, et ells á ell. Ab tant jo farí ab la mia batalla. E plach á nostre Senyor Deus qui protegueix la justicia de vos molt alt Senyor, et endressa los vostres affers victoriosament, quel dit en Jacme fó vençut é mort en la batalla et son frare en Pagá, qui portave la sua bandera, et molts seus cavallers et homens de peu foren aquí morts; els altres giraren et meserentse en fuyta, et jo ab tota me companya ab la vostra victoriosa bandera tesa encalsant et.... seguils E grosa legua vés la mar mentre que trobe negun. E apres ab la bandera tesa lorne leuar lo camp et trobe