Pàgina:Jochs Florals de Barcelona en 1861.djvu/17

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 D. Víctor Balaguer, ab un accéssit per sa composició que tè per títol: La campana del ave Maria y per lema: Per la gracia de Maria, los aucells volan pel mar.
 D. Antoni Camps y Febrés, altre accéssit per sa composició: Lo Solitari de Monserrat' y que tè per lema : Quis dabit mihi pennas sicut columba, et volabo et requiescam?
 D. Víctor Balaguer, ab lo cuadro donat per lo Ateneo catalá per sa poesía titulada : Lo 13 de mars de 1461, y que tè per lema: Vixit ut semper viveret (Epitafi de Ausias March.)
 Obert lo primer plech y cridat lo autor, se presentá D. Antoni Camps y elegí á la dama D.ª Carme de Bofarull, á qui doná la flor natural, y fou acompanyada per dos dels senyors mantenedors al assiento que se li tenía destinat junt á la presidencia ; volent lo expressat Senyor Camps que constás que ab sa elecció habia volgut tributar un homenatge á la dama, com esposa de un dels poetas que mes esforsos han fet per la restauració dels Jochs Florals. Seguidament D. Francisco Muns, per encárrech especial del autor, llegí la composició: Los Tres suspirs de l'arpa, y successivament fóren cridats D. Víctor Balaguer, qui llegí sa poesía: Lo Cap de En Armengol de Urgell; D. Geroni Rosselló, per qui lo infrascrit secretari llegí part de sa composició, Madama Violant; D.ª Isabel de Villamartin, per qui igualment llegí lo infrascrit secretari la composició La Creu de Cristo, y per últim D. Víctor Balaguer llegí Lo 13 de mars de 1461 ; habenl rebut de ma de la dama los premis que 'ls habian estat adjudicats, y quedant á cárrech del Consistori fer á mans dlels premiats ausents los premis que no se 'ls habian pogut entregar.