Pàgina:Jochs Florals de Barcelona en 1866.djvu/13

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


ACTA DE LA FESTA. En la ciutat de Barcelona, lo dia 6 del mes de Maig, á la una de la tarde, se verificá en lo Saló de Cent de la Casa de la Ciutat la VIII festa dels Jochs Florals presidida, com sempre, per lo Excel-lentíssim Ajuntament constitucional y los set Mantenedors que tingueren á sos costats una comissió de la Excma. Diputació Provincial, lo M. I. Sr. Rector de nostra Universitat, lo honorable Regent de nostra Audiencia, representants de academias y corporacions sabias y bon número de senyors adjunts.
 A presencia de gran concurs de personas convidadas, lo Excel-lentíssim senyor gobernador don Ignasi Mendez Vigo obrí la sessió llegint lo discurs que senyalat ab lo número 1 se troba en lo tomo dedicat als Jochs Florals de est any.
 Lo senyor President del Consistori llegí lo discurs número 2, y l' infrascrit Secretari feu altre tant ab la Memoria que per los Estatuts li correspon, y va marcada ab lo número 3.
 Ordená tot seguit lo senyor President que s' obrís lo plech que portava 'l lema corresponent á la composició premiada ab la Flor natural, y fentho així lo infrascrit Secretari, publicá en alta veu lo nom de don Marian Aguiló y Fuster. Comparegué l' autor, y li fou entregat lo premi per lo senyor President, y en lo mateix acte anomená Reyna de la festa á la senyora dona Manela Luna de Mendez Vigo, muller del Excel-lentíssim senyor Gobernador civil.
 Anaren á buscarla dos senyors Mantenedors, y li feren cortesía y companya fins al siti que li estava reservat, qu' era lo centre de la presidencia, entre dit senyor Gobernador y 'l President del Consistori, qui tot seguit feu la corresponent proclamació, é incontinent lo señor mantenedor don Silvino Thos y Codina llegí la composició premiada: Axó ray. (Número 4.)
 Oberts successivament los plechs que contenian los noms dels autors que ha-