Pàgina:Junta-secreta-1794-95-bivaldi-bo.djvu/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
totes parts ya cent llehues de mal camí; y un home no sa trevix à eixir del quarto perque els capdellen en mich lo carrer.
Pocarropa. Sí, pues estate en casa, y vorás à la media noche com van els clarins y timbals à darte las buenas Pasquas.
Charpeta. Pues home, què farèm? Si no que sa retirèm à la Almoyna à esperar el indult chèneral del Peñó.
Pocarropa. Amigo, yo no sè còm fero. Pocs diners ò ningú, y no poder eixir ni de nit ni de dia à tentar el bado? asò pegarà un esclat.
Charpeta. Chic, yo tambè pense que si per por dels pardals deixàrem de sembrar, braves collites tindriem.
Pocarropa. Es que en nosatros, si nos aganchen entre els sembrats, la collita es segura de asots y galeres.
Charpeta. Anèm, que no seràn tants de llops.
Pocarropa. Què? què? Ara ya un Alcalde en cada Barrio, que despues que taurà escarbàt la mochilla, li darà part al Chuche del seu Quartel, que el meñs es un Licurgo, y en hores te autenticaràn la vida, y en la Plaza de San Juan del Mercado te plantarán dalt del tauladèt à servir de modelo.
Charpeta. Carasca! mal temps es èste pera servir eixos empleos.
Pocarropa. Pues aguanta la mecha.
Charpeta. Mudèm de terra.
Pocarropa. Dònde irà el buey...
Charpeta. Ham de morir de fam?
Pocarropa. Què vols? Te presentaràs en públic à lo Parisien pera que et fasen betilla?
Charpeta. Buena va la danza! Ea, ahur. Men vach à casa Chirabolics à saber si tè alguna novetat, perque ell es gran papeliste.
Pocarropa. Sí, no es mala la novetat que ell tè: en la casa de Corte le encontraràs fent randa.
Charpeta. Ya lan capdellat?
Pocarropa. Despusanit sel emportaren ansa peransa en paños menores.
Charpeta. No ho crec. Ell es gran colomí.
Pocarropa. Sì, que per esta terra falten gavilans pera els coloms voladors, quant y meñs pera el colomins.
Charpeta. Pues yo allà vach, tù vols vindre?
Pocarropa. Mira que lo que no sosuix en un añ....
Charpeta. Chic, en nit fosca tots los gats son pardos.
Pocarropa. Anèm, pues, anèm.
Charpeta. Si ell està en casa, y acudit també Parranda, y tota la chent de pipa y bolsa, formarèm conclave, y determinarèm en plena votada, ò en bota plena. Vanse.
  Amaneixen Chirabolics, y Parranda calfantse al foc
  en una casola, fumant.
Chirabolics. Buena muger llevas Conde: ella dirà.
Parranda. Sì, y tant com dirà! bé et serà pols si el rabo es trenca. A estes hores ya nos fan à nosatros en el calambuco.
Chirabolics. Y por què? Nosatros quin mal fem? no volèm treballar? por muchos buenos sucede.
Parranda. Alù no es nada! Contempla les bones obres que seguixen al no voler treballar, y vorás que merits tan recomendables pera lograr un cap de corda. Chira-