Pàgina:L'agüelo Pollastre (1859) - facsímil.djvu/17

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
cuant un pollastre com eixe
em destinen per marit.
Pero yo hastà els peus.... del llit
m‘oposaré en eficasia,
pues tindrà molt pòca grasia
el que em casen en un vell,
y que es riguen de mí y d‘ell
Tonela, Pascuala y Nasia.

 Cuant acaba Inés esta relasioneta, es dirichix capa un costat y se li presenta l'agüelo
Pollastre disfrasat en una caraseta molt rara: ella pega un crit, y chirantse capa l'atra
part, veu á Róc, també disfrasat, que li apunta en lo trabuc. Pega un alre chillit y es
desmaya, deixantse caure damunt de una cadira ó de cuansevòl atre asiento. Entonses
s'acòsten els dos borinòts, y posantla dins del cornaló de la manta, se 1'ampòrten de la
asena. L'agüela Celestina, que aguaita el cap per la pòrta als crits y ruido, els pega
darrere, segons indica el diálogo.


POLL.   ¡Alto!
INÉS.   ¡Guai!
ROC.   ¡S'ha desmayat!...
  Esta de no res s'espanta!...
  Traslademla en un grapat
  al cornaló de la manta...
  ¡Pronte!... abans que ixca l'agüela.
CEL.   ¿Pero qué es lo que así pasa?
POLL.   Perduts som, Ròc.... pica espuela
  y no pares hasta casa.  (Sen vá Róc en la cárrega)
CEL.   ¡Tio Pollastre! considere....
POLL.   Yo no considere res....
  ahí tens dos capóns mes
  y pega, si vòls, darrere.   (Lils dona y sen vá)
CEL.   Cuatre que en tinc.... y dos, sis.
  ¡Y això abans que el raim cullga!..
  Con que seguirlo es presis,
  y vinga lo que Deu vullga....   (Sen vá darrere el
 ....................................................  Pollastre)
ROC.   (Ix ara el só Diego en compañía de cuan-
 sevól atre , y despues de lo que parla, sen
 entren tots dins de casa Celestina.
DIEGO.   Mira lo que et dic , Norato,
 si desde aquella cadira
 ahon he pasat tan mal rato,
 no haguera oit yo el relato,
 diria que era mentira.
 Perque imposible será
 que atre home en ses mans llavaes
 y en sinc dits en cada una
 vacha pel mon fent porcaes
 com les que el Pollastre fa.
 En fi , á mí lo que m'impòrta
 es que no em peixque la chica,
 pues la que es pòbra y bonica