Pàgina:La Ballá de San Fransés (1868).djvu/23

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Carmen. Pos y si yo no ú mirara!....
Maria. M' en vach per no ferla á 'stelles!
Carmen. Yo 'm quede per no matarla!
Baoro. Carmela.....
Carmen.  No 'm diga res.
Baoro. Y tú....
Maria.  Fuixca, Só carpanta!
Baoro. Quin belem!
Carmen.  Cuant vosté vullga.
Baoro. Dònes, qu' estém en la plasa!
Maria. Só Carmela, hasta la vista!
Carmen. Só Maria, hasta la calva!
Maria. Que reventes!
Carmen.  Que t' aufegues!
Baoro. Dònes, qu' estém en la plasa!
Carmen. Usurera!
Maria.  Mal naixcúda!

Mòrts de fam.

Carmen.  Adios, vellaca.

 ESENA VI.
 Els mateixos, manco María.

Baoro. Vamos, lo dicho, mos duhen.

al colomer de Torralba!
Qu'et pareix d'asò, Carmela?

Carmen. La pobreta vá que rabia.
Baoro. Asò vá á tindre mal fi.
Carmen. Pos encara haurà mes sambra;

Micalet vé per allí,
y com ell vullga.....

Baoro.  Qui, Charpa?
Carmen. Ell per ell.
Baoro.  Y vòls....
Carmen.  Donarli

calor si esta nit me parla.

Baoro. Dònes, per l'amor de Deu....
Carmen. Tio, vullc pendre vengansa.
Baoro. Pues entonses me les tòque.
Carmen. Ya est'así.