Pàgina:La Ballá de San Fransés (1868).djvu/22

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.
Baoro.  Mal alma!

fentme tornar sis pesetes
per duro al mes, qué no's ganga?

María. Si no mirara ahon estém!...
Baoro. Pos y si yo no ú mirara...
María. Vacha, qu'ha segut trompeta

de la milisia.

Baoro.   Y ojála

fora hui tambor, vories
com tocaba á chenerala
pa qu'et feren el cap ròig
contra un rincó d'aduana!...

María. Si vinguera sa nevoda!...
Baoro. Si vinguera t'arrapaba.
María. Pos mire, ya s'aprocsima.
Baoro. Mare de Deu! Dòna, vacha...
Carmen. Maria!....
Baoro.  D'así mos duhen

al colomer de Torralba!

 ESENA V.
 Els mateixos y Carmela.

María. Ya'stà así la vanitosa!
Baoro. Dòna no siga matraca!
Carmen. Vanitosa? això vosté,

que te mes tèrra en la Habana!....

María. Tens cara de rechineta.
Baoro. Dònes, qu'estem en la plasa!...
Carmen. Vacha'spay en insultarme,

que no tinc ganes de sambra.

Baoro. Carmela, per Senta Rita,

si pòts, armat de cachasa!

Carmen. Com se l'in bòlen els mascles

la pobreta va que rabia.

María. Vosté es un mal moñicòt!
Carmen. Vosté es una vella calva.
Baoro. Dònes, per senta Quiteria,

mireu qu'estem en la plasa!...

María. Si no mirara ahon estém!....