Pàgina:La Montserrat (1893).djvu/80

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

cumpliments, que la presencia de las senyoras imposa.

En Cuberta que, acostumat á América á fer vida de negoci, poch ó casi cap tracte havia conreuat ab senyoras y senyoretas, aquella tarde, en que havia tingut de esforsarse en ésser amable ab tothom, y en trobar una frase adecuada á cada mamá y á cada filla, que més ó menos afectuosament li havian dedicat sos obsequis, tenia majors desitjos de trobarse ab completa llibertat; per lo que al invitarlo D. Joaquim, pera que 's quedés á sopar ab la familia, D. Francisco s' escusá; demanantli com especial mercé que 'l deixés anar á son allotjament, ahont se feya compte de pendre una sopa y anarsen á descansar. En Cuberta esplayá tant manifestament la seua resolució que, contra la costum que 's venia seguint ab ell, D. Joaquim se resigná á no acompanyarlo á la fonda aquella nit, y á D. Francisco li paregué que 's treya un pes de sobre, quan després d' haver sentit tancar darrera seu lo macís reixat de ferro del luxós chalet de la familia Bach, se trobá sol y completament a las foscas, á l' estret carrer dels Avellaners.

Com lo calendari marcava que era época de lluna, apesar de que aquesta no tos aquella nit visible fins á las deu, los fanals no s' havian encés, lo que entussiasmá al bon senyor, pensant que la falta de llum lo lliuraria de que 'l vejés algun dels moltíssims forasters que en lo poch temps de estar á Larrua se disputavan pera brin-