Pàgina:La armonia del Parnàs (1700).djvu/155

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no ha estat revisada encara.


poesías Varias Qj.e de fas LJerras de credit, portan blanc lo fobrefçrit , »4 Però , tornant à tas faldas,' Ai Divino te ets veilit : Boniíliim tens los principis , Tant bons tuigueffes los rius. α j Sant Bertrán , y Valldorizèlla , Te.a millor compartir, Los llocs, hont le fan Miracles, Al Port han donát lo mitg. z6 Perço Cafadas devotas Van á fa Hermita , per Fills : Y molts , que no fovan pares , Ho fon pe aqneft camí. %γ Y li acàs reitaa prenyades , Quant fe vinga lo parir , Sant Iulià ' daraP BreíTol, y Santa Madroñal* Llit.

  • .S Tens herbas pera tots mals , '

Mes j que lo Parnàs , y Oliinp ; No hi ha terra tant viciofà, Que ráele, y grille aixi.

  • 9 Sols me enfada aquella Torre,

Que ab vna Ma de tres dits , Parla ab lignes, á la Coila, Secrets del Mar defcubrint. 30 Ets de ella Fifcal terrible , Tenint prou que fer de fi: Mes lo tocar en tas faltas Es Privilegi de pife. } i Pero, puix, que not* defdenyas, De vu cuydedo tant inic, CiiraP al altre ' coila: , NoP tingas, fempre mari. ja Gira los Poms en vers terra, l'uix navegan ner aiîî , També , com per eh.a Mar, Fragaras, y Herglnttnf. 33 També hi ha Naus de alto borío, Que tenen lo fondo humit , Qie no hi val darlos la Bomba, Ni dar carena fovint. 34SeuyaIam' aquella Viuda, Que ab Velas de caliqui, Và fercant alguna cala , Per fijr mal , en fer de nit. 3 y Senyala la Tropa , ò Dula , De certs diferets afligits, Que à folas no tenen llengua , Y aixi vàn de fine , en fine. 3$ Pero dexat' de figuras , ( Que es Procès en infinit ) Para tots tos Elbndarts , Totas ¿as galas te viiv. 37 Seriyaiam. vna Minyona De toca Haiga , · y mongil , Que en fos vils porta lo'Alger: Mira ' fi tindrà Catms ! j8 Y junt à fos Peus fenvala Lo meu Cor ' tant infinit , Com lo Amor , que en ma firmeíà Tants portentos erigi. 39 Senyala alegre, fenyala A ma Llibertat humil , Feta Efclava de fas prendas, Que dins deP Anima tinc. 40 Mes , pera Bellefa tanta , No tindràs fenyals, à mitg : . Be pots rendir tas Banderas A Qui Venus las rendi. 41 Altres avifos nos dona, Que per vn fer tant Divi ; Si ell mateix no fen's defcobre, Poc importan alarits. 4* Tu podràs fer de tas barras Vn Gerolific , al viu, Pera Digitized by