Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/225

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


per més que'ls seus llabis aixuts, no haguessen sapigut adornarlas ab lo floreix d'una oratoria que'l seu temperament no li havía concedit. Per aixó,'l ferí ab més intensitat la depreciativa opinió que, ab tota sa cruesa, la seva muller li tirá en cara lo día del Divendres Sant; éssent la gota d'aygua que feu sobreixir la copa de la discordia matrimonial; y de que, en contra de lo que ella esperava, amargat fins en lo més íntim del cor, no la busqués pera desagraviarla, com tantas voltas ho havía fet, ni manés que en nom seu l'anessen á cercar pera tenirla á taula, ni aquell vespre, ni en los demés menjars dels días successius; ab lo que, al cap de sis días de no haverse vist, ni parlat, habitant abdós á la mateixa casa, la Florentina, que á la fi's trobava en plé conflicte novelesch, peró conflicte en lo que'l marit no feya cap pas pera resóldrel, més y més convensuda de lo molt desgraciada que era, no escoltant altre veu que la de sa exaltada imaginació, s'esforsá en donar voltas á la gravetat de las sevas desventuras, y, recordant la restallera d'heroinas que, desde'ls autors francesos als dramátichs espanyols, havía llegit y vist en llibres y teatres, comensá á pensar que la seva situació era intolerable, que el matrimoni, com deyan la major part dels escriptors de las modernas escolas, era un dogal asfixiador: que en lo seu, no sols hi havía incompatibilitat de carácters, sinó de sentiments, de delicadesas, d'aspiracións que feyan