Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/234

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


 Y la dóna que ab dos telers vells y algunas lliuras de seda comprada á fiar havía comensat lo negoci de la casa, fent passar al seu marit de treballador á amo, se enginyá pera comprarne de mecánichs, llogá una quadra á Sans y, fent pactes ab lo propietari de la casa que continuavan habitant en lo carrer de Sant Pere més Baix, pera que de las duas botiguetas los fes un magatzém, ab lo fi de trasladarhi ab més amplitut lo despaig que tenían en l'entressol, animá al seu marit pera comensar la segona etapa del seu treball, que, ab sa inteligencia, sa activitat y no escassejant las privacións de tota mena, en pochs anys los doná per resultat ferlos amos d'una gran fábrica á Sant Martí de Provensals y de la que compraren á en Corominas, quan aquest se feu bolsista, y de tres ó quatre casas á Barcelona, entre las que s'hi comptava la que vivían, qu'engrandiren ab la del costat pera ferne de duas una, ja que abdós tenían l'il-lusió de viure y morir ahont s'havían casat, ahont havía nascut lo seu fill y ahont se feren los comensaments de la seva fortuna.
 En l'instant en que torném á trobar á la Antonieta, feya sols dos ó tres anys qu'havía cessat la seva intervenció directa en lo negoci. Desde qu'aquest arribá á son grau máxim y's comprá y obrá la casa, fenthi grans magatzéms pera'l despaig dels géneros, en Pere Joan, que feya rotllo entre'ls primers fabricants de Barcelona, que perteneixía á la Junta de Comers