Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/43

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


lloch á que hi capiguessen sos dos caps, li digué, agafantla per la cintura:
 — No, no; ja'ns estarèm dretas..... ¡Vina! ¡vina! que tinch moltas cosas per contarte!..... Per aixó he vingut ab la mama; sinó en aquesta hora no m'hauría pas mogut, ab la calor que fa... y com al teu germá, si no es menjant, no hi ha qui l'arreplegui....
 — Veurás: á dalt, si no's vigilava, s'hi faría un pá com unas hostias!...
 — Y com ell s'hi está sempre, se deu cansar de guanyar diners!... La mama diu, que porta trassa d'ésser un fabricant de primera...
 — També m' ho sembla á mí; per més que dels guanys que fa, no me'n digui res; ja ho saps que'l Noy no es gayre enrahonador; peró com que de tota la vida que l'he vist lo negoci de casa, lo sé tant be com ell. Ara ha posat telers nous que li han costat algúns cents duros..... diu que hi vol fer seda pera parayguas, y jo crech que fa molt be en aixamplar lo negoci; perque, dins del mateix ram, com més surtidas mellor ..... Y be ¿qué es lo que m'havías de contar? ¿Qué t'ha passat de nou que'm sembla que estás molt alegre?
 La Florentina girá'l cap envers l'interior de la sala, y digué ab ayre de misteri:
 — ¿Saps en Dominguito?
 — Si ¿y qué?
 — ¡Ay, Deu meu, quin tó mes desdenyós que hi posas!
 — ¿Jo?..... ni desdenyós ni entussiasmat.