Pàgina:La fabricanta (1904).djvu/66

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat validada.


y tant ordre's repartían los cabals d'aquella casa que, á pesar de tot lo dit, pera la diada de Sant Vicens y de la Mare de Deu dels Angels, se podían fer desahogadament los dispendis d'obsequiar als fillols y amichs, ab copetas de vi blanch y melindros y sabatillas, que rigurosament tenían d'ésser del forn de Sant Jaume.
 En quant als excessos de tenir convidats á dinar, desde que'ls pollastres se pagavan á set y á vuyt rals, y que'ls fillols s'havían fet grans, per quin motiu se necessitava que l'avirám sigués de major volúm, la senyora Angeleta, ab la escusa de que no tenían la rigurosa puntualitat que's requería perque l'arrós ó'ls macarróns se menjessen á son degut punt, y que'l seu germá, que deya la Missa de sis, no tingués de retardar lo dinar que's servía al bell moment que tocavan dos quarts d'una del campanar de Sant Pere, quedaren abolits, ab fonda recansa de Mossen Vicens, que, ignorant l'esperit económich y un si es no es de conveniencia que n'era la veritable causa, no's cansava de protestar de la reforma, dihent que per dos colps á l'any no li feya pas res dinar á la una y no trobar la vianda tan y tan refinada...
 Lo dematí en que havém vist á la Antonieta á la iglesia de Sant Pere, lo capellá que acabava d'arrivar á sa casa, tot treyentse'l manteu torná en sos tretze de retreure á la seva germana lo molt que li dolía passar lo seu Sant sense convidats, ab lo que aquésta li digué ab to conciliador: