Pàgina:La nau de veles d'or (1925).djvu/198

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina no necessita ser revisada.


OBRES EN PREPARACIÓ EN LA |j BIBLIOTECA POPULAR H Selecta de contistes cátalarís, aplegada .en tres vpl.üms, , desdeelsperíodes'inicials * tde Ja- renaixença íins ais ; autórs jovea de les darre- s ,res prflTnoeiOirs. ; ■Selectardeh poetes deis Jp6,s ‘ Florals, escollida per J. Mássó Venios, ¡te les : 'obra» dfels poetes cápdals. en dos yol unís. Andersoru—/.a -reina de les tiéus, novel·leta per in fants, il·lustrada per tola Anglada. Lluïs ,J. JLMfc.—I.'ex</ui/iç. no- % jrel'la,..? Chateaubriand^—Renata. /* Goldoïie's)rírítiiát bávor * lh.r, comedia eji cítj-c• Shákspére./— Otela, tragediá^ . • ,en cinc actos .traducció de.¿ • tJ. i Máásó Torrents.- .Sanportí ¡ Miguel, -rr- " ■... dames d' Arat/ój»¡ segona ■; serie... • Saeher Masoob. ('•vn.tés ■ 'júgys. Trad. 'd<* M$nurél Vallbé. DikonS. — C'oi.í^-s.. ‘Trad. do;; E. Duran'Reyiiajls! * Maetsrlink.—Pele ás i Meíi- : senda, tragedia éh cintíj act esvt ract .-de j, Masjsóf . Ventós. Murgor, H enrv.—K.s-eenes de i t■ ¡(Jf-vidri de Í$Óf¿eMÍ(£iC- Selecta de. poetes cMáláns] ..rbiedieúils^ Selecta de prosistes 'medie*