Pàgina:Las Pildoras d'Holloway (1864).djvu/2

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
2
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.

Com que yo no so d' aquells,
que creuen que es necessari
per ser felis, que un diari
digui alguna cosa d' ells.
'S matan com animals
perque 'ls prenguin per valents,
y per lo dir de las gents
tot ho fan 'ls generals.
Ningú pensa ab lo pabana
que hi pert un bras ó una cama
y mentres uns cobran fama
'ls altres cardan la llana.
¡Yo 't foll! cuand penso que yo
ya fora á sopá ab San Pera
si no fos per la manera
de tramarme tot alló.
Cuand hi penso m'esgarrifo...
Valgam las mebas patotas;
mes m' estimo limpiar botas
encara que m' esmpastifo.
Primé era sorja, per senyas
que una bala de canó
se men vá andú del sarró
'l bòt y las espardenyas.
Veyent yo que 'm borejaban,
á ranxero 'm vaix posar
y hasta allí 'm varen pescar.
¡Es que es molt lo quem buscaban!
Per assistent vaix llogarme
per serne mes lluny encara
y aqui 'm tenen, veyám si ara
vindrán encara á buscarme.

ESCENA II.

Ambrós, Muley, Abengot y moros.


(Muley entra sota un paraiguas grós, detrás d'ell segueix un moro que durá un mocador d'alt d'una canya y detrás los moros que portan los regalos que se indicarán en lo diálogo.)

Mu.

Salut y benediccions
de part de lo gran Profeta.

Am. ¡No 'm deixan ni una hora quieta! (Ab impaciencia y no sabent qui son per estar de esquena á n'ells.)
Mu. Y 'ls teus amos? Están bons?
Am.

Vatualistu, si son moros! (Dant un salt al repararho.)
Qui hos ha dat entrada franca?

Mu. No veus la bandera blanca? (Senyalantli.)
Am. (Ap.) Aquet deu esse 'l Rey d'oros. ('S queda un rato observantlos fixament com si sospetxés.)
Aben. (Ap. á Muley) Eixa cara no me es nova.
Mu.

(Ap. á Aben.) A mi tampoch m'ho es massa,
pero aqui no som á casa,
no busquis ronya á n'al cova.

Am.

(Ap.) Com si á mi 'm ballés pel cap
que ya 'ls he vist altres voltas! (Queda pensatiu.)

Mu.

Noy, no siguis carnestoltas,
ahont es 'l general? Se sap?

Am.

Ah! Al últim hi he caigut! (Fent com qui atina en una cosa y no fent cas de lo que li ha dit Muley.)
Si no 'n conexia d'altres; (Rient.)
no es vritat que sou vosaltres?

Mu. ¡Valgam Alá que ets tussút!
Am. Que no 'm conexeu, company?
Mu. ¡Massa per ma mala estrella!
Am.

Quina broma vá se aquella
per fervos caura al parany!...
Y be y donchs la butifarra?

Mu. No ho recordis que m' encona!
Am.

L'habiau de trobar bona
perque era de can Sagarra...
Vaya, vaya... Be y que tal?
Ya esteu cansats de la guerra?
Que 's diu per aquella terra?

Mu. ¡Ah si 't tingués alli dalt! (Rabia.)
Am.

De primé 'm ferexi un llamp.
Yo 't foll! Potsé 'm rustirias
y despues te 'm menjarias
ab cuatre fullas d' ensiam.
Prou que men recordo be;
si 't creuen á tu aquell dia
l' asa 'm flich si yo podia
may mes ensumar rapé. (Fent l' acció de tallá 'l nas.)
Quina alegria tindrian
'ls altres dos si 't vegessin!
Pobre de tú que vinguessin!
que potsé 's recordarian
dels teux fetxes de rajadas,
y si acas no 'ls detinguessin,