Pàgina:Las Pildoras d'Holloway (1864).djvu/3

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
3
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.

fora molt fàcil que 't fessin
un bon fart de clatalladas.

Mu.

No 'm vinguis ab mes bronquinas
perque 't pot sortir molt malt.
Ahont es lo teu general?

Am.

Es á esmorsá á las cantinas
de la bora del castell.

Mu. 'Ls darás aquet billet. (Li dona, l' Ambrós l'agafa, 'l mira y despres 'l deixa á terra.)
Am.

T'haurás d'esperá un xiquet
que hagi limpiat lo parell.

Mu.

Veyas al moment de fé
lo que 't mano, bona pessa.

Am.

Aixó es, serviulo depressa,
com que 'm van servir tan bé.

Mu.

(Ap. ab rab) ¡Oh! si 'l meu pare tragués
'l cap y vejés aixó

Las Pildoras d'Holloway (p3).jpg


forsa es que eixa humillació
hasta á matarlo tornés!
(Alt.) Recordat que so 'l germá
del Sultan, estrafalari,
enviat plenipotenciari
que vinch las paus á firmá.
Respecta á qui 'l cetro té
y obeeixme, poch caletro.

Am.

Tant me fá que tinga un cetro
com una má de morté.
A mi l' amo 'm vá maná
que limpiés abuy que es festa,
y fins que la feina es llesta
yo no la deixo de má.

Mu.

Doncas com ho arreglarem?
á mi mon germá m' espera.

Am. Molt sensill, d' una manera.
Mu. A veurer si'ns entendrem.
Am.

Mira, fes limpiá la bota
per un dels que van ab tu
y vaix á durla.

Mu.

 Ningú
hi hauria al mòn prou marmota
per pensar tal disbarat.

Am.

Tu mateix, si no hi convens
seyeu, no feu cumpliments
y espereu que hagi acabat.
(Abengot que feya un moment que guaytaba pel fondo diu.)

Aben.

Gran senyor, 'l sol ya surt
pel turó del mirinyac.

Mu.

Y hem de torná á se al Fondach
á las sinch y 'l dia es curt. (Ab rabia.)
(Cridant.) Bah, per última vegada,
vols avisá al general?

Am.

Per lo que falta no cal,
ya 'n tinch una de fregada,
si l'altre voleu fregar
vaix á durli de seguida.

Mu.

¡Siga ta rassa malehida!
fora aixó may acabar.
(A Abengot.) Limpieuli, mes t' aseguro (A l' Ambrós)
que 't recordarás de mi.
(Ambrós s' alsa, deixant á terra la bota que fregaba y 'l raspall. Abengot s' assenta al mateix puesto y 's posa á limpiarlas.)

Am.

¡Gracias á Deu, home! axí
surtim d'un cop del apuro.
(Cull la carta que habia quedat á terra y diu rient apart.)
Sols ho hi fet per poder di
que hi vist un moro limpiá.
(Mirantsel rient.) Vaya una fila que fa!

Mu. Vesten y cuita á vení