Pàgina:Las Pildoras d'Holloway (1864).djvu/5

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.
5
LAS PILDORAS D'HOLLOWAY.

s' ha de acabá aquesta broma.
Apiádat pues ¡oh gran Mahoma!
ya que ets de Alá lo profeta.
Mostra un recurs que esta febra
d' ambició d' un cop 'ls lligui
é iluminans, mes que sigui
ab un grasol de passebra!
(Abengot acaba de limpiá las botas, s'alsa y diu respectuosament.)

Aben. Gran senyor.
Mu.  Qué?
Aben.  Ya están llestas.
Mu.

Ara que pobre seré
podrás guanyá algun calé
limpiant 'ls dias de festas.
(Se sent un redoble de timbal. Abengot va á mirar lo que es.)

Aben. Ya ve.
Mu.  Veyám si n' exim.
Aben. Fácil es que 's persuadeixi.
Mu.

O sino Alá 'ns assisteixi.
(En aqueix moment apareix Rafel y anuncia treyentse la gorra.)

Ra. El conde de Preus.
Mu.  En Quim! (Tots 'ls moros se inclinan.)

ESCENA IV.

Dits, en Quim y Rafel que 's queda al fondo.

Quim. Deu vos do bon dia y bonhora.
Mu.

Ell que dona ditxas novas
salut vos aboqui á covas.

Quim. Rafel, esperat á fora. (Rafel surt.)
Mu.

Lo Emperador y Sultan
despres de molt saludarvos
pe 'ls que teniu al devant...

Quim.

Antes ya sabia yo
que es molt fi y molt petimetre.

Mu.

Diu que vos digneu admetre
de dátils aquest cajó. (Ensenyantlo.)

Quim.

Contestareu que 'l vaix rebre
ab un gust que no 's pot di.

Mu.

Uns mitxons y aquet bassi
de porcellana de Sevres.

Quim.

Digueuli que axis 's mata
del mes enemich la sanya
y que ho rebo en nom d' Espanya,
que may ha sigut ingrata
y pago sos recorts fins
ab memoria molt sensilla.
Deuli aquesta cagetilla. (Li dona, Muley la pren inclinantse y despres en Quim 's gira y crida:)
Rafel, fes ficá aixó á dins. (Rafel indica á los moros lo puesto ahont deuen ficar los regalos y desapareix ab ells.)

ESCENA V.

Quim y Muley

(Quim dona una cadira á Muley y 'ls dos s' assentan.)

Mu.

Lo primer que hos haix de di,
es, que un dels vostres criats
sens mirarshi m' ha insultat
com un lladre de camí.

Quim.

(Ap.) Aquell dimoni d' Ambrós
ya han deu haber fet alguna!

Mu.

Sense respecte á ma cuna
y á 'n al meu empleo grós,
hasta de tú me ha tractat
com si anys ha que 'ns coneguessim
ó com si algun cop haguessim
menjat tots dos en un plat.
Despres tenia unas botas,
segons ha dit per limpiarvos,
y no ha volgut avisarvos
hasta haberlas fregat totas,
y tenint yo el temps molt breu
perque os vingués á avisar,
hi tingut que fer limpiar
las botas, per un criat meu.
Representant yo lo Imperi
ell al Imperi ha humillat.

Quim.

Yo 'l deixaré castigat;
es un cap sense senderi.
(Cridant.) Rafel. (Surt Rafel.) Fes entrar l' Ambrós.
(Rafel saluda y sen vá.)