Pàgina:Les Tragedies de Séneca (1914).djvu/554

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


loch allenegable he dubtos, james los ceptres ne les reals dignitats no aguere repos ab plaer ne dia cert de la lur felicitat mas
mes
continuamet vna

    quals es donat portar lo ceptre Reyal en la ma açi es lo lorch de tenir la gran cort açi son les altes sales per celebrar los conuyts e per vsar de les grans vlandes po mes am tornar en linfern e hauitar en los lochs i
    t
    stes ab aquell diach gordia de la stigia Infernal quis fer he cruel ab iij. colls e iij. caps esta ariçat e fello ab les cedes maculades he negres contra les animes condempnades ho lo cors de ysion en la roda plena de serpents eternalment es girat en la pedra portada ab gran affany escarneix hi engana Phisio concis retornat della on deu per ell es moguda on lo boltor famegantse peix del fetge de Tision qui apres quel ha tot mengat torne sancer de cap per multlplicar a tots temps la sua pena infinida lla on se degant de mortal set dins la font Tantal9 encalça ab los labis sechs laygua fugent eles pomes que li crexen la fam mas aqueste vell part es gran de la nra culpa. E si tots aqlls los quals Minos jutge de infern poneix per los crims de lurs mans celerades repenti manifestam nostres culpes yo sols Thiestes vençre tots los altrs per les mies maluestats e ple de. iij. fills en mi soterrats sere vençut de mon frare Atreu yo menge les mies corrades matexes ço es. iij. fills me9 que mon frare per gran crueltat me dona a mengar E yo per aço fortuna no macula a mi son pare per ço com no fuy ignoçent Mas en pus greu e molt pus maior culpa me ha gosat ensutzear la foriuna peruersa car de ma filla ppa ne feu cobegar los desigs detestables e no fuy pas del dir paoruch mas de fet començe lo detestable crim a complir E per ço que per tots mes fills passas egualment en corrupcio ma filla forçada per los fats porta lo ventre greu e ach hun fill Egist9, digne de tal pare com yo sson ho deu quina maluestat natura tornant atras a mesclat en semps aui be pare he pare he marit e fill e net e lo dia ab la nit mas per que Ne compte yo los crims ja passat de mostre linyatge car de p9 nouelles sen esperen affer qui no tardaran moll ve9 aqll Rey dels Reys e Capila de tots los duchs de Grecia Agamenon la bandera