Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/12

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Patrici. Aquest text data de l'any 1320, y és un dels qui han permanescut inèdits fins al present.
 Segueix al dit text, en tres distintes versions, la Visió de Tundal, en la qual no hem de veure sinó una manifestació més avençada de la mateixa llegenda d'Owein. Dos d'aquests textes eren ja coneguts, car feia anys que havíen estat objecte de sengles publicacions: no obstant, al publicar-los de nou, creiem fer un servei a les nostres lletres, facilitant l'estudi comparatiu d'aquells ab l'altra versió, que fins ara no havia estat publicada. Es aquesta la intitulada Visió del Monestir de Clares Valls (o sia la versió A, seguint la nostra nomenclatura), y és més extensa y completa que cap de les altres dues versions (B y C), ja conegudes d'abans.
 De la Visió de Trictelm qui apareix tot seguit en el nostre volum, no se'n tenia la més petita noticia pels tractadistes de la nostra literatura. La publicació de la llegenda de que's tracta, l'original llatí de la qual és degut al venerable Beda, constitueix, doncs, una novetat; encara que'l text, ni per la seva extensió ni pel séu valor literari, no tingui una gran importància.
 El text català del Viatge d'en Ramón de Perellósal Purgatori de Sant Patrici, al qual volíem referir-nos més amunt, havia estat imprès en 1486, emperò la edició semblava perduda desde feia mólts anys. Quan, ab la publicació del text llenguadocià del "Viatge", se'ns feia més difícil de resignar-nos a la manca d'aquest original català imprès, el raríssim incunable comparegué a mans del nostre excel·lent amic don Pau Font de Rubinat, de Reus; y aital circumstancia afortunada ens permet poder oferir avui el cobejat text, omplint el buit que, d'altra manera, hauria degut aparèixer en el nostre volum.
 La Disputa ab l'esperit de G. de Corvo és altre dels textes inèdits que ara veu la llum, jatsia el manuscrit qui el conté fos prou conegut y utilitzat ja per a la edició d'altres obres que ab aquella s'hi troben aplegades.
  Encara que prou vulgaritzada, ens ha semblat que la narració del Viatge d'en Pere Portes a l'infern no podia mancar en el present aplec, y menys encara podent utilitzar