Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/192

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 En lany de la incarnacio de nostre Senyor Deu Jhesuchrist Mil. CCC. xxiiij.e a xv.e dies del mes de Setembra, en la ciutat de Alexi, la qual ara es apellada Bolunya, qui es luny de la ciutat de Roma *[f. 105 v] per espay de xxx.e leugas, mori vn ciutada qui hauia nom Guido de Coruo; lo qual, apres que fou soterrat, lo seu spirit aparech per spay de vuyt jorns, continuadament, a se muller, en vna veu quis planyia; e per asso la dita muller fo molt esglayada e spaordida, clama sen assos amichs e vehins, los quals, apres que hagueran oyda la dita veu, donaren conseyll sobra lo cars aquest que anassen al couent dels prehicadors; e anaren lo jorn de Sanct Johan euangelista, qui es entre les octauas de Nadal, e ensemps ab la dita dona reuelaren lo dit cars al Prior e a tot lo couent; e demanaren de consell que ere de fer sobra asso. E lo Prior del dit couent, lo qual hauia nom Ffrare Johan Gos, ab vn mestra en Theologia e lo lector del dit couent, qui eren pus sauis que los altres, anaren als de la ciutat, pregant los que assignassen alguns homens dignas de fe, qui anassen, ab ells ensemps, a la casa del dit Guido deffunct, per major seguratat e per pus legittima testifficacio de las cosas quis seguirien en aquest fet. E hauent presos homens ben armats e de lurs peccats ben confessats, lo dit Prior hauent pres lo precios cors de Jhesuchrist, lo qual amagadament penyant deuant lo seu pits portaua ab tota aquella reuerencia que ell podia, ab los dits mestra e lector, e los altres en asso deputats, *[f. 106] anaren a la casa del dit Guido, e a major cautela, per fugir tota suspita de mal, ell feu sercar e escodrinyar totas les casas del dit alberch, ab gran diligencia, e sobre les teulades e de totas bandes deffora, per tal que noy pogues star res amagat. E