Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/193

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

en nom de la Sancta Trinitat, ell ordona que en cascun loch del dit alberch stiguessen aquells homens, de tres en tres, ço es, los vns a les finestres, altres en les casas dels veyhins, e altres per totas les cases del dit alberch; e altres sobre les [teulades?] de las casas de entorn, e per altres lochs, esperants lo adueniment de aquesta cosa. E fet aquest preparatori, lo dit Prior escampa ayga beneyta en tots los lochs del dit alberch, e demana a la vidua en quin loch de aquell alberch era pus oyda aquella veu que ella solia oyr; la qual li dix que en aquell loch hon son marit era finat. E en aquell loch hauia vn banquet, sobra lo qual lo dit Prior e sos companyons seyen, dient lo offici dels morts: Placebo, Dirige, ab .viiij.º liçons, fins a les Laudes; e, en loch de Laudes, los .vij. psalms ab letania. E entorn la mige nit oyren vn so, quasi de vna granera qui fos tirassada per lo pauiment, empero no aparech res visibla. Ladonchs la vidua se espordi merauellosament, e dix cridant al Prior: « Vet, Prior, ço que yo scent. » E los *[f. 106 v] altres, oynt aquell ço, no veent algu, molt spaordits callaren. Ladonchs vn qui hauia nom Pera de Borgunya, informa la dona que interrogas que era alio, en aquesta manera: « En lo nom de Jhesuichrist crucifficat, digues a nos qui est tu. » E en continent vna veu prima, malalta, respos en mig de la cambra, dient: « Ego sum. » Ladonchs la dita dona, segons la informacio del Prior cuytadament dix: « Jot conjur, per lo beneyt nom de Jhesuchrist, en la guarda del qual yo coman la mia anima e lo meu cors, que tu nom nogues en naguna cosa, mes digues me si tu est lo spirit de Guido, marit meu, o si est altra spirit. » Respos lo spirit: « No dubtas, car yo not puch noura. Yo son verament lespirit