Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/194

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

de Guido, ça enrera marit teu. » Ladonchs lo Prior ab sos companyons, postposada tota temor, atensaren se en aquella veu tant quant pogueren, a la qual veu corregueren aytan be tots aquells qui aqui eren venguts. E estants tots aqui, lo Prior conjura lo dit spirit, dient: «Jot conjur, creatura de Deu, per lo Pare, e per lo Fill, e per lo Sanct Spirit, e per virtut de la incarnacio, passio, resureccio, e per Jhesuchrist, e per tots los ordens dels cels, si sera a tu possibla de parlar, que parlas a nos, e not parteschas daquest locb, fins a tant que y verament e *[f. 107] sens falçia hages a nos donada resposta ens hages manifestades totas les cosas que nosaltres te volem demanar. » Ladonchs aquella veu pres a parlar pus alt que primerament no hauia dit, dient: « O, pare meu Priori interroga e demana cuytadament ço que vols, e yo respondre a tu axi com pore, ab licencia de Deu, jutya meu. »

 Ladonchs, imposat scilenci, aquell Prior proposa a la veu aquella vna aytal interrogacio: « Jot conjur, per lo fill de Deu incarnat, quem digas a mi tu qui est, si tu est spirit bo o mal. » Respos aquella veu: « Yo son spirit bo, car creatura de Deu son, e tota creatura de Deu en quant es creada per Deu es bona, car diu la scriptura que Deu mira e vee totas les cosas que hauia fetas, e eren molt bonas. Si tot spirit, donchs, es creatura de Deu, apar que tot spirit, en quant es creatura de Deu, es bo e no mal; car com yo sia lespirit de Guido deffunct, bon spirit son yo, e no mal, quant a la mia natura. Mas quant a la mala pena que sostench, son mal spirit. » Al qual dix lo Prior: « En aquesta raho rets tu matex mal spirit esser, la qual cosa yo vull