Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/251

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

mi, en que no me sia perdut en los treballs y aflixions que he sentidas, vistas, y he passadas. » Lueguo torna a reiterar lo mateix acte dit Pere Portes, y contá tot lo que a ell li avia passat, y de com avia entrat en lo infern la vigilia de Sant Bertomeu, als 23 de Agost del any 1608, y com ne avia eixit lo dia de Sant Daniel, primer dia de Setembre del mateix any; y que en lo infern avia vistos y parlat ab lo dit Gelmar Bonsoms, notari, y que li digue lo lloch y anomena la fulla del manual en lo qual era dit acte; y anomena moltas personas que avia vistas patir en lo infern.
 Y despues dit Pere Portes requiri y demaná que dit acte fos tret, y donada copia; y axis per la justicia de Hostalrich fou probehit; la qual copia li fou lliurada. Y a mes de axo requiri y demana dit Portes, en virtut de dit acte, li fosen restituhits tots los bens y totas las despesas que li avian fetas en dita execucio; y axis fou tornat en la posessio de sos bens com antes,
 *[p. 463]Despues dit Portes, quant veya gent dels quals avia vistos parents y amichs de aquells en lo infern, ell los exortava que servisen a Deu N. Senyor, y no vulguesen anar en lo infern ni seguir las pisadas de aquells. Y per quant dit Pere Portes avia anomenat alguns que ell avia vistos en lo Infer[n], y los tals eran personas graves y estimadas en aquest mon, los parents dels tals, sabent estas cosas, recorregueren als Inquisidors de Barcelona, y los contaren totas las cosas que dit Portes deya de sos parents, per lo qual dit Portes fou cridat del Tribunal de la Santa Inquisicio; lo qual encontinent comparegue, y fou per dits Inquisidors detingut, y fou interrogat de dit negoci y com li avia passat. Lo dit Portes o digue y deposá com esta aqui, y anomena molta