Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/270

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

dor e reemedor del humal (síc) linafge clam te merçe... y acaba al foli 89 v.: « ... emperi poder e senyoria per tots los segles dels segles. Amen. »
 k) Foli 90: « Comensa la vida de madona Santa Paula segons que la recompte Sent Jeronim. » A mitja plana del foli 107 se troba la rúbrica: «De la hordonacio del monestir de Santa Paula »; y, a mitg foli 111 v.: « De la bela fin que feu a sa mort Santa Paula. »
 l) Foli 114: « Aci començe la vida del glorios confessor mon senyer Sent Luys. » A mitja plana del foli 117 hi ha la rúbrica: « Aço son los miracles quis seguexen del beneuirat Sent Luys confessor de Jhesu Christ. »
 m) Foli 119 V.: « Aci comença la vida de Sent Christofoll. »  n) Foli 122: [La Vida de Sant Francesch de Asis.] Comença al peu del susdit foli, ab la rúbrica: « En representacio de Sent Francesc »; y, a mitja plana següent, foli 122 v., se troba'l títol: « Aci comença la vida de Sent Francesch. »
 Acaba'l còdiç ab la fórmula següent, qui's troba al recto del foli 129: « Ffinito libro sit laus gloria Christo. Amen », a continuació de lo qual diu encara: « Iste liber scribsit Jacobus de Prato presbiter ville Santi Petri de Auro nunch comemorans in uilla Cardone cui Deus det bonam uitam. Amen. Jo prech Deus e los Sants e Santes demunt dits que preguen Deu per mi miyançant la senyora comtesa a qui Deus do bona uida que fo aya bon beniflci e la sua gracia. Amen. »

§ 2.. Importància del manuscrit

 El manuscrit que acabèm de descriure fou conegut del sabi comentador de Nicolás Antonio, Fr. Pérez Bayer, el qual dóna compte d'aquell en la « Bibliotheca hispana vetus » *[1] y enumera ràpidament els títols dels textes en ell contenguts. Aquesta noticia serví probablement al doctor Torres Amat pera redactar la fitxa referent a Ramon Ros de Tàrrega (vegi-s § 4). Ara de poch els Srs. Jeanroy y

Vignaux, de Tolosa de França, al preparar la publicació del

  1. Vol. II, pàg. 121, nota.