Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/271

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.


text llenguadocià del Viatge den Perellós al Purgatori de Sant Patrici (§ 23), obtingueren dels bibliotecaris de l'Escorial una nota molt breu sobre'l text del Viatge d'Owein contengut en el manuscrit; emperò, llevat d'això, no sembla pas que'l còdiç hagi estat fins ara obgecte de l'estudi detingut que's mereix per la importancia dels textes que conté. En efecte, ademés del Viatge d'Owein, se troben en aquest recull dues altres peces d'un gran interès pera l'estudi de les llegendes del cristianisme sobre l'altra vida, y són: una versió desconeguda de la Visió de Tundal (§ 9), de la qual se'n sabien ja dues altres en català, y la Visió de Trictelm (§ 16), de la que no creyem se'n tingués noticia en nostre idioma. La publicació de tots aquests materials haurà de cridar, segurament, l'atenció dels erudits sobre les nostres lletres, per la contribució que aporten a l'estudi d'una branca tan interessant de la literatura de la edat mitja.

§ 3. El text llatí y la traducció catalana


 L'original llatí del Viatge d'Owein ha estat reproduit modernament per n'Ed. Mall demunt « Romanische Forschungen » [1], donant-ne la versió del ms. de Bamberg (A) comparada ab la publicada abans per Colgan [2], y anotant de passada les variants d'altre manuscrit guardat a Londres y estudiat anteriorment per Kölbing (K).
 La traducció catalana no segueix exactament el text de A ni'l de Colgan, si bé participa de l'un y de l'altre; emperò'l contindre algun material que no's troba en cap d'abdúes versions y sí en les variants de K, revela que'l manuscrit utilisat pel nostre traductor degué ésser anàleg al ja esmentat de Kölbing.

 Vegi-s ara una descomposició dels elements qui formen la nostra versió, ab indicació de la llur correspondencia ab el text original:

  1. Ed. Mall: Zur Gesckickte der Legende vom Purgatorium des heil. Patricius; dins la publicació citada, vol. VI, pàgs. 139 y següents.
  2. Colgan: Triadis thaumaiurgae (Lovanii, 1647).