Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/272

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

Pròleg del Traductor (I, 1-33) Peça avantposada al text del {{Maj|Viat- ge, a la qual dediquem un paragraf a continuació (§4).

Introducció (I, 35-152) Correspòn a la part preliminar del text llatí A, que segueix puntualment fins a la línea 51; el traductor intercala aqui'ls mots «en lo seu libre que es appellat Dialogo » que no conté l'original A, ni'l de Colgan; després, desde la línea 52 ala 152, igual al llatí A.

La Vida de Sant Patrici {, 153-248) Correspòn al cap. I del llatí. Fins a la línea 159 respòn al text A; mes el fragment qui segueix (I, 160-192), contenint l'epissodi de l'homeyer inconscient, procedeix de la versió K, segons la variant de la ed. Mall [1]. A partir de la línea 192 «deyen li e» fins a la 245, va d'acort ab A, si s'exceptúa'l paragraf format per les tres línees 213-215 qui concorda millor ab el text de Colgan, lo meteix que la menció feta de « Sent Agosti », línea 228, que no's troba en A. Finalment, l'afegitó constituit per les tres línees 246-248 ab que acaba aquesta part, es posat del traductor català en sustitució de tot el cap. II llatí, qui parla del primer successor de Sant Patrici (vegi-s la versió d'en Perellós; IV, 112-145).

Condicions d'entrada al Purgatori (I, 249-283)Es el cap. III del text llatí, sense discrepancies notables.

  1. Obr. cit.; pàg. 147, variant.