Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/316

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

nomine sancte et individue Trinitatis. Amen.» Ocupa fins al verso del full 40, y el text és complet, llevat d'un gros estrip qui s'endugué una gran part del full 6.
 b) Foli 41: [Sirventès de Ramón de Cornet]. Comença ab el vers: « Car motz homes fan vers... » y ocupa set fulles del manuscrit [1].
 c) Foli 48: [Visio de Tindal]. Al peu de la plana precedent hi ha la rúbrica: « Ayssi comensa lo libre de Tindal tractan de las penas de purgatori. » En aquesta 48 comença el text: « Qui vol ausir... » Ocupa fins al recto del foli 96, del qual sols ocupa una part. (Per a l'estudi d'aquesta obra, vegi's § 12 y 13.)
 d) Foli 96 r.: [ Visió de Sant Pau], Comença bruscament a continuació del text anterior, ab els mots: « Frayres cars e sors en Christ... », y ocupa fins al recto del foli 100 darrer.
 En aquest foli hi ha la sotscripció del volum, concebuda en els següents termes: « Lan mial .cccc. saysanta e sieys, a ..rviij. del mes de may, foc acabat lo present libre de Tindal e de Sanct Patrici, per las mas de mi Depetralata. » Aquest De Peyralade, segons els citats editors, no és evidentment sinó el copista del manuscrit [2]

 La edició dels senyors Jeanroy y Vignaux conté la reproducció puntual dels tres textes a), c) y d), precedits d'una introducció en la qual s'estudíen consecutivament: I, El manuscrit. II, El Viatge al Purgatori de Sant Patrici y Ramón de Perellós. III, Les Visions de Tundal y de Sant Pau. IV, Estudi llengüístic. Aquesta darrera part és la més extensament tractada de totes, com sia que, a judici dels editors, « l'interès d'aquests textes es principalment llengüistich ». L'anàlisi detingut que dels susdits originals (y per lo tant del Viatge d'en Perellós) hi és fet, tendeix a determinar la localització del llenguatge del manuscrit en qüestió, cosa qui, certament, és de una gran importancia. El senyor Jeanroy formula la següent conclusió: «Jo'm determino, en definitiva, pel nord del Tolosà o l'oest de l'Albigès, çò és, una

  1. Peça publicada ja per tres vegades, segons els senyors Jeanroy y Vignaux. Vegi's ob. cit., pàg. X, nota.
  2. Ob. cit.; pàg. XXVII, nota.