Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/319

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

 e) Foli b6.: [Libre de Sant Amador.] Comença: « Asi comensa lo libre de sant Amador e la sua vida. » Ocupa cinc pàgines y una columna.
 f) Foli c2 v.: [Epistola de Nostre Senyor Jesucrist.] Comença en la segona columna d'aquesta pàgina, ab els motsi « [A]questa epistola de nostre senyor Jhesu Crisi fo tremessa per virtut de Deu en Jherusalem de sobre laltar de sant Pere escrita en taules de pedra marbra... » Ocupa fins a poc més de la meitat de la primera columna del foli c5 ».
 g) Foli c5.: [ Testament de Jesucrist.] Comença: « [A]quest es lo testament sant de Jhesu Crist...» Ocupa lo restant d'aquesta plana y les dues següents, romanent en blanc tot el verso del foli c6, darrer de l'incunable.
 Les tres línees del peu de la segona columna clouen el volum ab la sotscripció: « Los presents libres ab gran diligencia corregits per vn frare de sant Franses. Lan mil. cccc. vuytanta he sis. »

§ 25. Interès bibliogràfic de la edició


Els antics bibliògrafs no esmenten per a rès aquest lli: bret: el senyor Haebler, qui resumí en la « Bibliografía Ibérica del siglo XV » totes les noticies sobre incunables espanyols que's teníen al temps de fer-se la publicació de dita obra, no dóna la més lleugera referència d'aquella edició.
 Això no obstant, de prou abans d'aquella data hi havía noticies, no precisament del llibre, sinó de la seva existència. Conta O'Sullivan, autor d'una obra de que tractarem més endavant, que, trobant-se a Espanya, feu la coneixença de diverses persones lletraferides. « Una d'aquestes — diu — va procurarme un llibret escrit de mà, que conte nía'l viatge fet pel noble espanyol Raymond Vescomte, al Purgatori de Sant Patrici, y son retorn. Aytal llibret, segons una nota del meteix que ho testifica, fou compost de l'esmentat Vescomte en llengua llemosina (així era abans nomenada la parla d'una encontrada d'Espanya qu-l'anomena avuy parla catalana) y, per obra de Fr. Francesch Ximenis, de la religió de menors francescans, bisbe