Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/330

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

bastant després un gran crèdit. Prescindint de la nota d'en Boades (vegi's § 20), qui, al nostre entendre, no degué referir-se a cap producció literaria (fos aquesta el Somni d'en B. Metge, o el Viatge d'en Perellós), sinó únicament a les parleríes populars a que donà peu la mort insòlita del rei en Joan, pot donar-nos la mida de la consideració que po gué merèixer el llibre del escomte, aquesta traducció lla tina que'n feu, en el segle xvii, l'irlandès Felip O'Sullivan a que, incidentalment, hem vingut fent referencia (§ 22 y 25).
 El llibre de O'Sullivan fou imprès a Lisboa l'any 1621 ab el següent títol: « Historiae catholicae Iberniae compen dium, Domino Philippo austriaco IIII Hispaniarum, India rum, aliorum regnorum, atque multarum ditionum regi Catholico, monarchaeque potentissimo dicatum a D. Philippo Osulleuano Bearro Iberno. » D'aquest personatge se'n sab tot lo que ell mateix diu en la dedicatoria del séu llibre; és a saber: que desempenyava un lloc en l'estol de Felip IV y que abans ja havia servit al pare d'aquest, Felip III.
 O'Sullivan destina tot un llibre d'aquesta obra (folis 14 a 31) a tractar del Purgatori de Sant Patrici, « com una de les coses més memorables de la terra d'Ibernia, y més digna d'ésser referida ». El primer capítol ve rotulat d'aquesta manera: Caput I. Promittit author se relaturum historiam hominis, qui a Purgatorio Diui Patritij reuersus est; y en ell se donen les referències bibliogràfiques del llibre d'en Perellós que ja hem tingut ocasió de transcriure (§ 25).
 En el capítol segón comença la traducció del viatge, sots la rúbrica següent: Caput II. Hispanus Vicecomes reuersus ad Diui Patritij Purgatorio historiam suam refert. Y el text: In nomine Sanctissimae,& individuae Trinitatis, Amen. Ego Ramon Dei gratia Perellosium, & Rodarum Vicecomes, Scretae Baro fui apud Carolum Galliae regem, quo cum pater meus suus clauicularius, & militiac praefectus moriens me reliquit, ab ineunte aefate educatus. Etc.
 El text d'en Perellós presenta les següents divisions: [Fol. 15 v] Quemadmodum Purgatorium Diui Patritij fueril primum inuentum.
[Fol. 18] Vicecomes Hispanus rationem reddit, qua est deductus, vt Purgatorium adiret.