Pàgina:Llegendes de l'altra vida (1914).djvu/332

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Aquesta pàgina ha estat revisada.

se, doncs, suprimides en el text llatí le línees del nostre text imprès 340 a 479, la materia de les quals no tenía interès per al traductor, essent el séu propòsit aduir el testimoni d'en Perellós únicament en lo relatiu al Purgatori, situat en la terra d'Hibernia, qui feia l'objecte del séu llibre.

§ 29. La novela devota d'en Pérez de Mon-
talvàn (1627)


  Dintre del mateix segle xvii hagué d'assolir una gran difusió un llibre castellà, del qual ne coneixem les edicions següents, que hem pogut veure quasi totes:

  1) « Vida, | y pvrgatorio | de S. Patricio. | A la sereníssima infanta | Soror Margarita de la Cruz, Religiosa pro- | fessa en el Monasterio de las senoras | Descalças desta Corte. | Por el Doctor Ivan | Perez de Montaluan, natural | de Madrid. | Año (un enquadrament de vinyeta tipogràfica, contenint el lema « Semper | meliora | expectanda ») 1628. | Con licencia, | En Barcelona, en la Emprenta de Pedro | Lacavallería, en la calle den Arlet, | junto la Librería. | A costa de lIacinto Argemir, y Iuan Sapera. »
 Volum petit en 16.u, de (4) + 55 fulles. La Aprobacion del Doctor Martin de Iauregui, que figura en la segona fulla preliminar, porta la data de Madrid, 21 de janer de 1627. La Llicencia, de Barcelona, és del 27 de març de l'any de la impressió. Al darrera d'aquest segon full hi ha uns versos llatins: loannes Franciseus de Prado in Authorem. En el full tercer, signat A3 diu: A la sereníssima infanta Soror Margarita de la Cruz; y és la ofrena de l'autor, la qual ocupa sols aquesta plana. Al verso de la mateixa comença Al letor; pròleg de Montalvàn, qui ocupa tres pàgines. En el següent fol. 1 comença el Capitvlo Primero de l'obra. (Exemplar de la Biblioteca Font de Rubinat.)

 2) Portadella: « Vida, | y pvrga- | torio de | San | Patricio. » Portada, en el segon full: « Vida, | y pvrgatorio | de San Patricio. | A la mayor señora, y reyna de | todo el Vni-